Produktene er ikke ment for å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter.
Ikke konsumer produktene om du går på medisiner utskrevet av fastlege som antidepressiva, angstdempende preparater som MAO-hemmere, eller SSRIs og blodfortynnende preparater. Bør ikke brukes ved hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk eller diabetes. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Visse påstander om ingredienser er tatt fra in-vitro, forskning på dyr og eldre individer, som nødvendigvis ikke har en tilsvarende effekt på sunne, unge mennesker. Produktene skal ikke erstatte et balansert og variert kosthold. Anbefales ikke under graviditet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Stoffer som kan fremkalle allergi eller toleranse: konsulter med din fastlege om allergi angående produktets ingredienser. Konsumeres på egen risiko.

Produktene er ikke ment for å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter. Ikke konsumer produktene om du går på medisiner utskrevet av fastlege som antidepressiva, angstdempende preparater som MAO-hemmere, eller SSRIs og blodfortynnende preparater. Bør ikke brukes ved hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk eller diabetes. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Visse påstander om ingredienser er tatt fra in-vitro, forskning på dyr og eldre individer, som nødvendigvis ikke har en tilsvarende effekt på sunne, unge mennesker. Produktene skal ikke erstatte et balansert og variert kosthold. Anbefales ikke under graviditet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Stoffer som kan fremkalle allergi eller toleranse:
konsulter med din fastlege om allergi angående produktets ingredienser
.
Konsumeres på egen risiko.