På salg!

Godly Sleep

399 kr 299 kr

Godly Sleeper et søvn- og restitusjonprodukt inspirert av klassiske «ZMA»-formler. Komplekset består av ATA Mg® Magnesium Acetyltaurinat, Sink- og Boron Glycinat – høyt biotilgjengelige former for mineralene, bundet til Acetyltaurinat og L-Glycin, som når hjernen og øker nivåene av aminosyrene betraktelig. Sammen støtter næringsstoffene en sunn hormonelle helse, testosteronproduksjon og bidrar til nødvendige kognitive prosesser og avslapning med Sitronmelisse, Selleriekstrakt og Teanin via økte nivåer av GABA

Sleep

Beskrivelse

ATA Mg® [ Magnesium N-Acetyltaurinate ]
– er en sjelden patent av mineralet avansert med chelat-teknologi som gjør den bundet til N-acetyltaurin. Taurin er en organisk aminosyre med ergogeniske og anxiolytiske effekter. Aminosyren er bundet til en acetylgruppe, noe som øker lipofilisiteten og permeabiliteten til mineralet og aminosyren til ekstracellulære rom. Dette gjør at den kan passere gjennom blod-hjernebarrieren i dramatisk grad via passiv transport, videre til det sentrale nervesystemet og derav cerebrospinalvæsken – hvor stoffene utøver en synergisk og gunstig effekt på balansen av GABA og glutamat. Taurin er en av tre hemmende nevrotransmittere i hjernen og binder seg til GABA-A-reseptorer, hemmer kainate-reseptorer, som responderer til glutamat, hvor dette induserer en angstdempende, avslappende, og beroligende effekt. I en farmakokinetisk studie fra 2018 viste Magnesium N-Acetyltaurinate seg å raskt bli tatt opp og var den typen magnesium som økte nivåene av mineralet i hjernen i aller størst grad. Magnesium N-Acetyltaurinate var også den eneste typen assosiert med reduserte indikatorer på angstsymptomer, noe som sannsynligvis resulterer fra den anxiolytiske synergien med taurin. Tilstedeværelsen av aminosyren L-Glycin fra Boron– og Zinc Glycinate forsterker de anxiolytiske effektene til taurin og bidrar til gunstig effekt på ulike sider NMDA-reseptorer sammen med magnesium, som i seg selv også har vist seg å modulere nivåer av glutamat via hemming av NMDAr. ATA Mg® har også vist seg å ha terapeutisk potensiale for behandling av migrene og liknende former for hodepine
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Magnesium [ MagnesiumOxide ]
– spiller en rolle i opptil 300 enzymatiske reaksjoner og er essensielt for en stor rekke fysiologiske prosesser i kroppen, blant annet metabolismen av glukose, syntesen av fett og proteiner og nukleinsyrer som RNA og DNA. Tilskudd av magnesium vist seg å øke nivåer av testosteron i unge atleter og har en større virkning på hormon-nivåene når mineralet kombineres med trening. I tillegg kan magnesium hemme TT-SHBG binding – noe som øker nivåene av biotilgjengelig testosteron. Magnesium hemmer NMDA-reseptorer og kan øke tilgjengeligheten av GABA ved å redusere presynaptiske nivåer av glutamat – en angstfremmende nevrotransmitter. Mineralet har vist seg å forbedre søvn hos eldre individer, hvor tilskudd også viste seg å redusere nivåer av kortisol under søvn og økte konsentrasjonen av melatonin. I gnagere øker magnesium nivåer av enzymet serotonin N-acetyltransferase, som ansvarlig for syntesen av melatonin. Underskudd av mineralet er assosiert med lavere nivåer av søvnhormonet. Magnesium Oxide tas gradvis opp i fordøyelsessystemet over lenger tid som bidrar til økt opptak. Nøkkelen til økt magnesiumopptak er stabile nivåer av mineralet i det gastrointestinale systemet, som forhindrer en rask økning og derav kjapp eliminering av magnesium, grunnet homeostasis. Stabilt inntak av magnesium tillater akkumulering av mineralet i intracellulære vev og fører til høynet biologisk status av magnesium. Opptak av magnesium via passiv transport er teorisert til å satureres etter en dosering av 250-300 mg. Komposisjonen av tablettene i Godly Sleep™ består blant annet av hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), magnesium stearate og glutenfri hvetefiber som bidrar til et forlenget opptak av ingrediensene i fordøyelsessystemet, øker sannsynligheten for å nå tynntarmen hvor opptaket av magnesium maksimeres og reduserer sannsynligheten for løs mage. Godly Sleep™ inneholder både systemiske og hjernebiotilgjengelige former for mineralet for å få mest ut av elementets helsefrembringende effekter for hvert individ som ønsker tilstrekkelige mengder magnesium (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Melissa Officinalis

[ Sitronmelisse ] er en naturlig plante fra mynte-slekten og er ekstraktert og standardisert til en ratio av 10:1. Planteekstrakten hemmer GABA-transaminase – et enzym ansvarlig for katabolismen av den hemmende nevrotransmitteren, og via denne mekanismen økes nivåene av GABA i nevronene. Sitronmelisse har også vist seg å øke nevrogenese (med 244-764%) notert i en studie på rotter (1) 19 av 20 subjekter i en pilotstudie hadde effekt av tilskuddet ved forbedring av insomnia og angstsymptomer (2) Virkestoffene i planten har i flere studier blitt foreslått til å hemme acetylkolinesterase – enzymet som bryter ned acetylkolin – og bidrar dermed til forbedret hukommelsesfunksjon, reduserer nivåene av somatostatin og kan øke REM-søvnfasen (3) (4)L-Theanine

– originalt ekstraktert og dekaffinert fra den farmakologiske og naturlige urten Camellia sinensis øker nivåene av GABA, serotonin, dopamin, aktivitet av alfabølger i hjernen. Dette kan modulere forskjellige deler av glutamat-reseptorene som kainate, AMPA og NMDA, hvor det blant annet aktiverer glutamin-transportøren og hemmer derav de ekstracellulære nivåene av glutamat i nevronene. Stoffet er blitt foreslått til å være nevrobeskyttende og kan øke kognitiv funksjon. L-Theanine har via disse mekanismene vist seg å fremheve avslapning, redusere stress og kan indirekte øke nivåene av melatonin, forbedre søvnkvaliteten og bidra til opplagthet (1) (2) (3) (4)


Zinc [ Glycinate ]
– er et essensiell mineral som regulerer mange ulike typer enzymer og fysiologiske funksjoner. Zinc er assosiert med høyere nivåer av testosteron (1) (2) (3)  Tilskudd av mineralet ved underskudd har vist seg å øke nivåene av testosteron (4) og dihydrotestosteron i infertile menn (5) L-glycin spiller også en essensiell rolle i syntesen av kollagen – et peptid viktig for bindevev, ledd, ligamenter og utgjør rundt 6% av kroppens muskelmasse. Glycinate innebærer at mineralet er avansert med chelat-teknologi – sink bundet til molekyler av aminosyren L-glycin. Mineral-aminosyre-komplekset har vist seg å ha høyere biotilgjengelighet enn andre former (6) (7) Ved å absorberes et annet sted i fordøyelsessystemet, kan det ha færre gastrointestinale bivirkninger. I en annen studie, ut av fire forskjellige sink typer, hadde Glycinate overlegen biotilgjengelighet (8) L-glycin har sine individuelle fysiologiske og psykoaktive effekter, blant annet på glycin- og glutamat-siden av NMDA-reseptorene i hypothalamus. Aminosyren har i flere studier vist seg å forbedre søvnkvaliteten og øke fasen av REM-søvn, øke opplagthet og redusere tretthet dagen etter, i tillegg til å ha en prestasjonsfremmende effekt på en hukommelsestest. L-glycin forsterker også de beroligende effektene av taurin, noe som er tenkt til å komme uavhengig av det GABAergiske systemet (9) (10)


Boron [ Glycinate ]
– er et kjemisk element og mineral som finnes naturlig i mat og ellers i naturen. Godly Sleep™ inneholder en form for Boron bundet til molekyler av L-glycin som har forbedret opptak og permeabilitet til hjernen, hvor både aminosyren og mineralet utøver sine beroligende og andre fysiologiske effekter. Boron har vist seg å øke opptaket av Magnesium. Boron har spesifikt blitt forsket på angående stoffets potensiale til å fremme sunn hormonell helse og dens ergogeniske effekt. I flere studier har det kjemiske og naturlige elementet vist seg å ha en positiv effekt på nivåene av fritt testosteron, dihydrotestosteron, estradiol, follikkelstimulerende hormon (FSH) og kjønnshormonbindende globulin (SHBG). Studier rapporterer blant annet en økning av testosteron med 30% og reduksjon av serum estradiol med 40% etter én uke ved en dosering av 10 mg (1) (2) (3)


Celery [ Apium Graveolens 98% Apigenin ]
– er et bioflavonoid som finnes i en lang rekke planter. Fytokjemikaliet har farmakologiske egenskaper og blir ofte brukt for å redusere stress og uro. Apigenin krysser blod-hjernebarrieren og har vist seg å binde seg til GABA- og benzodiazepine reseptorer, som medfører en angstdempende og beroligende effekt
(1) Apigenin aktiverer transporten av monoaminer som øker opptaket av dopamin og serotonin og har en nevrobeskyttende effekt på glutamat-indusert nevrotoksisitet ved å hemme NMDA-reseptorer in vitro
(2) (3) Ved å stimulere nevrogenese kan Apigenin forbedre kognitiv funksjon ved økt fokus og hukommelse (4) Hemmende aktivitet på enzymet aromatase, som konverterer testosteron til østrogen, sett in vitro (5) (6) Celery har derfor et farmakologisk potensiale til å øke nivåer av testosteron og redusere østrogen. Apigenin har også vist seg å redusere kortisol, dette også in vitro (7)


AstraGin® [ Panax Notoginseng & Astragalus Extract ]
– er en farmasøytisk planteekstrakt-kompleks bestående blant annet av 1.5% saponiner, 0.1% ginsenoside Rb1 og 0.01% astragalosider.
AstraGin® har vist seg promotere gastrointestinal helse og dramatisk øke opptaket av rekke stoffer blant annet næringsstoffer som aminosyrer, glukose, fettsyrer, vitaminer og ulike fytokjemikalier demonstrert i 16 in vitro og 8 in vivo studier. Komplekset øker opptak gjennom å oppregulere mRNA- og (spesifikk/uspesifikk) transportprotein ekspresjon i fordøyelsessystemet blant annet CAT1 (kationisk aminosyretransportør 1) og SGLT1 (natrium-glukosetransportprotein) med opptil 250% i forskjellige deler av tarmene. De forskjellige opptaksnivåene av aminosyrer og peptider varierer fra mellom 25–70%, fettsyrer med 40–100% og L-Methylfolate med 48%. AstraGin® reverserer TNBS-indusert inflammasjon og opprettholder en sunn intestinal barriereintegritet som regulerer hvilke stoffer som absorberes og når sirkulasjonssystemet. AstraGin® er gunstig for immunsystemet ved å promotere en sunn tarmflora, hvor gode bakterier trives og patogener avtar. En økning av mTOR signaling, muskelproteinsyntesen med opptil 188%, samt 18% økte nivåer av ATP i leveren med forbedret mitokondriell funksjon som følge av forbedret opptak av næringsstoffer. BioPerine® virker som en P-glykoprotein transportør- og CYP450-familie hemmer i fordøyelsessystemet. Blant annet hemmes CYP3A4 et enzym som finner plass i tarmen og reduserer opptak av flere stoffer. Gjennom hemming av dette enzymet har alkaloidet vist seg å øke opptaket og varigheten til ginsenoside Rh1, et virkestoff fra Panax Notoginseng
, med 96%. Hypotetisk sett er det sannsynlig at en tilsvarende økning kan oppnås med andre ginsenosider som Rb1 fra AstraGin® (1) (2) (3) (4)


Vitamin B6 [ Pyridoxal Phosphate ]
– er viktig for syntesen av nevrotransmittere som dopamin, serotonin og GABA og spiller en sentral rolle i en rekke andre ulike enzymatiske prosesser
(1) Pyridoxal Phosphate er i bioaktiv form, som innebærer at vitaminet absorberes og utnyttes i kroppen umiddelbart, hvor støtten fra riboflavin ikke er nødvendig for konvertering til aktiv form. Vitaminet er en kofaktor for enzymet glutaminsyre-dekarboksylase som gjør den eksitatoriske og ofte angstfremmende aminosyren glutamat om til den hemmende og avslappende transmitteren GABA (2)
Dette øker tilgjengeligheten av GABA i nevronene og virker som drivstoff for andre ingredienser i Godly Sleep™ som har affinitet til GABA-reseptorer


Vitamin B9 [ Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate ]
– også kjent som folat, er en metylert og biologisk aktiv form for vitaminet som krysser blod-hjernebarrieren, har høyere biotilgjengelighet, i tillegg til å være 100x mer vannløselig. Rundt 7–12% av Norges befolkning har mutasjon på MTHFR-genet (metylentetrahydrofolat reduktase). Nedsatt produksjon av dette enzymet fører til redusert metylering og biologisk konvertering av vanlige former folsyre fra mat og kommersielle kosttilskudd til sine aktive former, noe som kan bidra til redusert evne til å opprettholde nødvendige cellulære funksjoner. Ved å donere metylgrupper reduseres nivåene av homocystein – et aminosyre derivativ som reduserer metylering, og S-adenosylmethionine og derav nedsatt evne til nevrologiske prosesser som metabolisme av ulike transmittere. Folat har vist seg å være synergisk med
Vitamin B12 og er essensiell i biosyntesen av nevrotransmitterne serotonin og dopamin. Mangel av folat er assosiert med depresjon og andre psykiske lidelser. Tilskudd av vitaminet har vist seg å øke effektiviteten til antidepressiva – sannsynlig gjennom støtten av serotonergisk aktivitet (1) (2) (3) (4)


Vitamin B12 [ Methylcobalamin ]
er en bioaktiv form av B12. Biologiske aktive former hopper over kroppens enzymatiske konverteringstrinn, slik at vitaminet absorberes og utnyttes umiddelbart – og dette uten at cyanid-gruppen fra syntetisk cyanocobalamin, som de fleste kommersielle B12-produkter inneholder. Methylcobalamin donerer metylgrupper og bidrar til reduksjon av homocystein i synergi med L-Methylfolate. Som Vitamin B6, er B12 en viktig kofaktor i syntesen av GABA, dopamin og serotonin og har også en direkte effekt på melatonin. Methylcobalamin har vist seg å være overlegen sammenlignet med cyanokobalamin til å promotere våkenhet og konsentrasjon på dagen, forbedre søvnkvaliteten, forkorte innsovningsfasen og gi en følelse av uthvilthet dagen derpå
(1) (2) (3) (4)


BioPerine®
hemmer en rekke enzymer fra cytokrom P450-familien som vanligvis ville angrepet andre molekyler. BioPerine® hemmer blant annet MAO-A – et enzym som degraderer serotonin og melatonin (1) (2) (3) Via enzymhemmingen kan alkaloidet øke tilgjengeligheten og varigheten av disse nevrotransmitterne. En drastisk økning av biotilgjengeligheten til flere fytofarmakologiske stoffer og næringsstoffer har blitt demonstrert i flere vitenskapelige studier. Piperine virker som en P-glykoprotein transportør- og hemmer CYP450-familien i fordøyelsessystemet. Blant annet hemmes CYP3A4 – et enzym som finner plass i tarmen og reduserer opptak av flere stoffer. Gjennom hemming av dette enzymet har alkaloidet vist seg å øke opptaket og varigheten til ginsenoside Rh1, et virkestoff fra Panax Notoginseng, med 96%. Hypotetisk sett er det sannsynlig at en tilsvarende økning kan oppnås med andre ginsenosider som Rb1 fra AstraGin®, samt andre stoffer som brytes av samme enzymer. Vitamin B6 og B12 er to av mange mikronæringsstoffer som opplever en fordelaktig effekt av piperine. I en studie økte BioPerine® opptaket av Vitamin B6 med 260%. Pepper-ekstrakten virker synergisk med resten av ingrediensene og bidrar til en forsterket effekt (6) (7) (8) (9) (10)

Godly Sleep™ består av spesialiserte ingredienser med avansert chelat- og biotilgjengelighet-teknologi som innebærer av stoffene tas godt opp av kroppen og kan nå hjernen. Produktet er ment for å indusere avslapning, redusere stress, promotere enn sunn hormonell helse og støtte restitusjon. Vår ZMA-inspirerte søvn-kompleks fokuserer på å støtte serotonergisk funksjon og øke nivåene av den hemmende og avslappende nevrotransmitteren GABA, og redusere glutamat – kjent som en eksitatorisk og angstfremmende nevrotransmitter. Produktet består blant annet av ATA Mg® (Magnesium N-Acetyltaurinate) som har ifølge ny farmakokinetisk forskning vist seg å øke nivåene av magnesium i stor grad i hjernen – noe som ofte er et problem med generiske former magnesium. Denne formen var også den eneste formen magnesium assosierte med reduserte symptomer som angst- og nervøsitet.

Ta tre tabletter ca. 120 minutter før leggetid.
For et økt opptak, bør produktet tas med Godly Recovery™ og en fettkilde som MCT- eller kokosnøttolje, og helst uten kalsium.
For å oppnå maksimal effekt bør en unngå blått lys minst 3 timer før leggetid.
Trykk her for disclaimer

1 omtale for Godly Sleep

  1. Martin Ferstad

    Veldig positivt overrasket! Har ikke prøvd noe særlig til ZMA-produkter, men denne merker du. Begynt å drømme, noe jeg absolutt aldri pleier å gjøre. Produktet er gunstig i størrelsen – går fint med 3 på rappen – ingen spesiell dårlig smak av de heller (ikke at jeg tygger på de).

    Så 10/10

Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.

Tilleggsinformasjon

Vekt125 g