Godly Strength

Rangert 5.00 av 5 basert på 1 kundeomtale
(1 kundeomtale)

Godly Strength[ Meloner sammensatt av ingredienser som bidrar til å forbedre eksplosiv styrke, muskulær utholdenhet og langvarig energi. I samarbeid hjelper kombinasjonen av stoffene kroppen med å optimalisere energiproduksjon og -omsetning i cellene. Formelen er synergisk og består blant annet av et ekstra vannløselig Kreatin, D-Ribose, Rosa Himalayasalt, Magnesium Malat, Acetyl-L-Karnitin, en unik bioaktiv vitamin B-kompleks og mer. BioPerine® bidrar til å øke opptaket og varigheten

249 kr

Varenummer: 2 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Creatine HCI
Creatine [ Hydrochloride ] er en type kreatin bundet til et hydroklorid-salt. Dette bidrar til å unngå klumping og øker vannløseligheten – som også er tenkt til å kunne øke opptaket til det biologiske systemet. Kreatin er en kombinasjon av tre aminosyrer som er ansvarlig for produksjon av adenosintrifosfat (ATP) som har en essensiell rolle i transporteringen av energi mellom celler for metabolisme. Molekylet lagrer fosfatgrupper i form av fosfokreatin i mitokondriet i musklene. Kreatin kan direkte påvirke muskelproteinsyntesen, via modulering av mTOR (FRAP1), samt bidra til formering av muskelvev (myogenese) ved å påvirke myokiner som myostatin og IGF-1 (1) (2) En metaanalyse har vist at det kan øke maks styrke hos individer under 36 år og er gunstig i progresjonen av styrke (3) (4) Studier har foreslått at kreatin kan være best inntatt etter trening for en økt effekt på kroppskomposisjon, samt forbedring av regenerative prosesser (5) (6)


Himalayan Pink Salt
Himalayan Pink Salt er et naturlig alternativ til salt. Komposisjonen består i stor grad av natrium, i tillegg til mineraler og sporstoffer som magnesium, jod, kalium, molybden, strontium, kalsium og mange flere (1) (2) Opptak av Creatine HCl til cellene er avhengig av ionene natrium og klorid – via transportproteinet CreaT1 (3) (4) Himalayan Pink Salt er en naturlig kilde til natriumklorid og bidrar derfor til økt absorpsjon. Natrium regulerer balansen mellom væske og elektrolytter i kroppen og hjelper for unngå dehydrering


D-Ribose
D-Ribose er en naturlig form for sukker (5-karbon monosakkarid) som finner plass i RNA og spiller en sentral rolle i metabolisme, spesielt for produksjonen av ATP. D-Ribose er en del av ATP-molekylet og stimulerer ikke insulin i stor grad, til tross av at det er et sukker. Supplementering av monosakkaridet unngår den enzymatiske prosessen, hvor konvertering av karbohydrater (glukose) til D-Ribose skjer via ‘glukose-6-fosfat dehydrogenase’ – et enzym kroppen har et fåtall av. Dette gjør D-Ribose ekstremt effektivt for syntesen av ATP sammenliknet med karbohydrater. Mangfold av empiri har vist økt nivåer av ATP i hjertemuskelen ved tilskudd av D-Ribose. Trening ved høy intensitet har vist seg å redusere ATP-lagrene med 20% (1) (2) (3) (4) (5)Coenzyme Q10

[ CoQ10 ] virker som et koenzym i kroppen som støtter mitokondriets funksjoner, blant annet å konvertere fett og karbohydrater til ATP for energi, spesifikt også i hjertet (1) (2) Koenzymet fungerer som et antioksidant i cellene og kan stimulere immunforsvaret (3) I tillegg har BioPerine®, som også er tilsatt i produktet, vist seg å øke CoQ10-nivåene i blodplasma med 30% (4)


Choline Bitartrate
[ Bitartrate ] er en vannløselig form for kolin som er kombinert med vinsyre for å øke opptaket til kroppen og øke nivåene av acetylkolin. Nivåene av ACh økes systemisk. Kolin er ofte gruppert med B-vitaminer pga dens synergiske interaksjoner i cellulære prosesser, spesifikt Vitamin B12 og L-Metylfolat (B9) Mangel på kolin reduserer karnitin-nivåene i lever, hjerte og musklene og øker utskillelse via urin (1) Tilskudd av kolin har vist seg å preservere karnitin i vev (2) – hvilket indikerer en synergisk interaksjon mellom Acetyl-L-Carnitine og Choline Bitartrate (3) Kolin har vist seg å støtte mitokondriell funksjon og antioksidant kapasitet i «Human hepatoma cells lines» (C3A) in vitro (4) Mangel på kolin i kost hos dyr resulterte i dysfunksjon i mitokondriet (5)


Acetyl-L-Carnitine
[ ALCAR ] er en aminosyre bundet til en acetylgruppe som gjør at den krysser blod-hjernebarrieren og når det sentrale nervesystemet, hvor den reduserer oksidativt stress (1) (2) (3) Aminosyren virker i synergi med Caffeine og Alpha-GPC, reduserer fett tap (4) og øker aerob kapasitet (5) Aminosyren kan øke vekstfaktor hormonproduksjon i respons fra trening (6) i tillegg til å øke produksjonen av ulike nevrotransmittere og nevrotrofiner – som er en vesentlig faktor for fokus og konsentrasjon (7)


Magnesium [ Malate ]
Magnesium spiller en rolle i opptil 300 enzymatiske reaksjoner og er essensielt for en stor rekke fysiologiske prosesser i kroppen, blant annet metabolismen av glukose, syntesen av fett og proteiner, koenzymer og nukleinsyrer som RNA og DNA. Metabolisme av ATP og syntese av nevrotransmittere er avhengig av mineralet (1) Malic acid spiller en viktig rolle i sitronsyresyklusen for ATP-produksjon og har vist seg å gjøre magnesium høyt biotilgjengelig (2)


Vitamin C [ Ester-C® ]
Ester-C® – en syrenøytral form for Vitamin C – har økt biotilgjengelighet og varighet opptil 24t i Leukocyttene. Vitaminet har i en studie vist seg å ha færre epigastriske bivirkninger hos individer som er spesielt sensitive til syrlige matprodukter (1) Vitaminet er tenkt til å spille en rolle i biosyntesen av karnitin og bidrar til syntesen av katekolaminer (2) (3) Underskudd av mikronæringsstoffet forverrer oksidativt stress i mitokondriet (4)


Vitamin B1 [ Thiamine ]
[ Thiamine ] er et essensielt næringsstoff og har en sentral rolle som et kofaktor for en rekke enzymer i forskjellige metabolske ‘pathways’, blant annet hvor det er viktig for syntesen av adenosintrifosfat (ATP) og ribose (spesifikt karbohydratmetabolisme), NAD og DNA. Vitaminet opprettholder hjerte- og nervefunksjoner (1) (2) (3)


Vitamin B2 [ Riboflavin ]
[ Riboflavin ] virker som et kofaktor i elektrontransportkjede i mitokondriet hvor de inngår i celleånding og spiller en viktig rolle for katalysering av adenosin trifosfat (ATP) Vitaminet hjelper med metabolismen av homocystein og resirkulering av glutathion (1) (2)


Vitamin B3 [ Nicotinamide Riboside ]
[ Nicotinamide Riboside ] forårsaker ikke den såkalte «skin flushing»-effekten som vanlig B3 (niacin) kan gi. Nukleosidet er forløper til NAD+ som er et viktig komponent av sitronsyresyklusen og elektrontransportkjeden, hvor begge prosessene er involvert i den mitokondrielle produksjonen av ATP. Vitamin B3 promoterer induksjon av blant annet PPAR-A & D og PGC-1Alpha, som spiller en stor rolle i fettforbrenning og mitokondriell biogenese. Vitaminet er en vasodilator, som vil si at det utvider blodårene (1) (2) (3)


Vitamin B5 [ Pantothenic Acid ]
[ Pantothenic Acid ] – et vitamin og derivativ av β-alanine – har stor funksjon innen ATP-produksjon. B5 utnyttes for syntesen av Coenzyme A (CoA) og brukes som transport som en acylgruppe til å produsere acetyl-CoA, som er en måte å frakte karbonatomer i cellene og fører til produksjon av ATP via sitronsyresyklusen (1) (2) (3)


Vitamin B6 [ Pyridoxal 5′-Phosphate ]
[ P-5-P ] er spesielt viktig for nedbrytning av aminosyrer til nevrotransmittere og er derfor synergisk med aminosyre-forløpere. Vitaminet spiller en sentral rolle i over 100 enzymatiske prosesser. P-5-P er i bioaktiv form, som innebærer at næringsstoffet absorberes og utnyttes i kroppen umiddelbart, som gjør at støtten av Riboflavin (B2) fra vanlig pyridoksin (inaktiv B6) til aktiv form ikke er en nødvendig kofaktor (1) (2)


Vitamin B7 [ D-Biotin ]
[ D-Biotin ] er et av de essensielle B-vitaminene som i hovedsak virker som en enzymatisk kofaktor i en stor rekke biologiske prosesser. Biotin virker som en regulator i glukoneogenese, fettforbrenning, metabolisme og syntese av visse aminosyrer. Vitaminet er viktig for utnyttelsen av B-vitaminer (1) (2)


Vitamin B9 [ L-Methylfolate ]
[ L-Methylfolate ] også kjent som folate, folic acid (folsyre) er en metylert og biologisk aktiv form for vitaminet som krysser blod-hjernebarrieren og har høyere biotilgjengelighet enn folsyre og kalsium-salt formen av folat – i tillegg til å være 100x mer vannløselig. Vitamin B9 har vist seg å være synergisk med Vitamin B12 og har blitt foreslått til å være viktig for mitokondriell funksjon (1) (2) Rundt 7-12% av Norges befolkning har polymorfisme på MTHFR-genet (methylenetetrahydrofolate reductase) Mangel på dette enzymet fører til redusert metylering, ved redusert konvertering av vanlige former folsyre fra mat og kosttilskudd til sine aktive former. Lavere nivåer av MTHFR er assosiert med økt risiko av ulike sykdommer (3)


Vitamin B12 [ Methylcobalamin ]
[ Methylcobalamin ] hjelper kroppen å produsere ATP, DNA, nevrotransmittere og forskjellige typer vev (1) De fleste kosttilskudd bruker ofte cyanocobalamin. Methylcobalamin er en bioaktiv form av B12. Ved å være i biologisk aktiv form, unngår kroppen konverteringstrinn, som gjør at vitaminet absorberes og utnyttes raskt – og dette uten at cyanid-gruppen frigjøres i kroppen. Methylcobalamin utskilles via urin i lavere nivåer enn cyanocobalamin, noe som indikerer høyere lagring av vitaminet i kroppenBioPerine®

(www.bioperine.com) [ Piperine ] hemmer en rekke enzymer fra cytokrom P450 familien. BioPerine® hemmer blant annet MAO-B – et enzym som degraderer sporaminer og nevrotransmittere som dopamin, serotonin, adrenalin, fenetylamin (1) (2) (3) Via enzymhemmingen kan alkaloidet drastisk øke biotilgjengeligheten til flere stoffer, deriblant CoQ10 med 30%, og næringsstoffer, hvorav Vitamin B6, B12 og Vitamin C er tre av disse (4) (5) (6) (7) (8) Alkaloidet virker dermed synergisk med resten av ingrediensene og kan dermed bidra til forlenget varighet av Godly Strength

Godly Strength™ består av en type Creatine bundet til et hydroklorid-salt. Dette gjør at stoffet blir ekstra vannløselig og kan redusere klumping. Opptak av Creatine HCl er avhengig av natrium og klorid. Himalayan Pink Salt – en naturlig kilde til natriumklorid (salt) – øker opptaket. Saltet består av en rekke ekstra mineraler og sporstoffer.

D-Ribose er en naturlig form for sukker og er en av de største byggesteinene for ATP – et molekyl essensielt for energiproduksjon. I kombinasjon jobber D-Ribose i synergi med Creatine HCl for ATP-produksjon i cellene.

Coenzyme Q10 [ CoQ10 ] er et molekyl som finner plass i mitokondriet – kroppens kraftstasjon. Stoffet virker som en antioksidant, støtter blodsirkulasjon og spiller en sentral rolle i cellenes energiomsetning. BioPerine®, som har vist seg å kunne øke opptaket av CoQ10 med 30%, er tilsatt i produktet.

Acetyl-L-Carnitine [ ALCAR ] støtter produksjon av energi ved å frakte fett til mitokondriet, hvor det konverteres til ATP, i tillegg til å øke nivåene av kreatin og glukose i hjernen. Ettersom aminosyren er bundet til en acetylgruppe, kan den nå hjernen og påvirke oksidativt stress, samt promotere en energisk følelse.

Choline Bitartrate øker nivåene av choline i kroppen, og er ifølge forskning blitt foreslått til å kunne opprettholde nivåene av Carnitine fra ALCAR i musklene.

Ester-C® er en syrenøytral form for Vitamin C, som er skånsom for magen, har bedre opptak og varighet i de hvite blodcellene enn vanlig type Vitamin C. Den sterke antioksidanten er essensiell for syntesen av Carnitine,
hvor de sammen støtter frakten av fett til mitokondriet.

Magnesium Malate er et essensielt mineral ansvarlig for over 300 viktige prosesser i kroppen, hvorav mange er gunstige for syntesen av ATP. Magnesium spiller en stor rolle i muskel- og nervefunksjon. Malate [ eplesyre ] spiller en vesentlig rolle i energiproduksjon. Stoffet bundet sammen med Magnesiumfører til økt opptak i tillegg til å virke mild på fordøyelsessystemet.

Rundt 7-12% av Norges befolkning har gener som gjør det vanskelig å konvertere B-vitaminene fra vanlige typer kosttilskudd til biologiske aktive former –

B1 [ Thiamine ]
B2 [ Riboflavin ]
B3 [ Nicotinamide Riboside ]
B5 [ Pantethine Acid ]
B6 [ Pyridoxal-5’-Phosphate ]
B7 [
D-Biotin ]
B9 [ Methylfolate ]
B12 [ Methylcobalamin ]

Flere av vitaminene er i en såkalt ‘aktiv form’. Ved dette unngår kroppen konverteringstrinn, slik at vitaminene umiddelbart kan tas opp og utnyttes. Med dette tatt i betraktning, er de spesialiserte B-vitaminene tilsatt for at produktet skal funke for flest mulig. Vitaminene har essensielle og synergiske roller når det kommer til energiproduksjon og generell helse. B1, B2 og B3 er viktig for dannelsen av mat til energi og støtter hjerte-, muskel- og mitokondriell funksjon. B5, B6, B7, B9 og B12 har alle og essensielle roller innen celleånding, elektrontransportkjeden og forbrenning av energi. 

BioPerine® har vist seg å øke opptaket av mange stoffer, blant annet CoQ10, Vitamin C, B6 og B12 – og bidrar til økt varighet av Godly Strength

STAY TUNED

Tas om morgenen eller 3 timer før fysisk aktivitet, helst på tom mage. Bland én måleskje med vann, og rør rundt til pulver har oppløst seg. Kan blandes med MCT-, Kokosnøtt- eller Leicitinolje for økt opptak av Q10. Kan blandes i varmt vann for raskere løselighet. Bør tas hver dag for optimal effekt. Trykk her for utvidet retningslinje

Tilleggsinformasjon

Vekt 1500 g

1 omtale for Godly Strength

  1. Rangert 5 av 5

    Test

    Test

Skriv en omtale